HSP

Ben ik hoger sensitief?

Wellicht vraag je het jezelf wel eens af, ben ik hogersensitief? Bijvoorbeeld omdat je de emoties van de mensen om je heen beter voelt dan anderen en hier door verrast wordt. Of doordat je snel overprikkeld raakt van de gevoelens en emoties die je ervaart. Je hebt daardoor wellicht het gevoel dat je niet hetzelfde bent als anderen. Dit zijn typerende karaktertrekken van een persoon die hoger sensitief is. Voor sommigen een gave, voor de meesten echter juist belastend. Omgaan met je eigen emoties en gevoelens kan al moeilijk genoeg zijn, als je dit ook van andere mensen ervaart krijg je veel prikkels om te verwerken. Dit kan leiden tot overprikkelbaarheid, rusteloosheid en andere mentale problemen. Gelukkig is het hebben van hoge sensitiviteit goed te beheersen door hier tijd en energie in te steken. In deze blog gaan we inzoomen op de mogelijkheden die er zijn om hoger sensitiviteit te beheersen en je wat achtergrond te geven over hoger sensitief zijn.

Hypersensitive Person

De officiële term die voor hoger sensitief gebruikt wordt is HSP. Een afkorting van Hypersensitive Person, wat bedacht is door Elaine Aron. Elaine Aron is een klinisch onderzoekspsycholoog die talloze boeken heeft geschreven over HSP en veel studies heeft gedaan naar hoog sensitiviteit. Sinds 1991 heeft Elaine Aron zich hierop gespecialiseerd, met alom gerespecteerde wetenschappelijke artikelen over HSP.

Karaktereigenschappen

Naar aanleiding van haar studies heeft ze bij mensen een introverte, hoog sensitieve eigenschappen in sommige mensen herkend en deze benoemd als een eigenschap die niet eerder aan een mens werd toegedicht. Normale karaktereigenschappen als koppig, gevoelig, enthousiast en zorgzaam zijn karaktereigenschappen die iedereen wel kent. Je eigen karaktereigenschappen benoemen is vaak moeilijk, maar zeker naar mate je jezelf beter leert kennen zal je er beter achter komen wie je precies bent.

Ook interessant:   Alles over cryolipolyse behandeling: vetvermindering door bevriezing

Hoe vaak komt het voor?

Het onderzoek van Elaine Aron heeft aangetoond dat ruim 15% van alle mensen in een bepaalde vorm de eigenschap introvert, hoog sensitief hebben. De mensen die hieraan voldoen herkennen zichzelf vaak in het hooggevoelige aspect van HSP, waarbij je goed emoties en gevoelens aanvoelt en deze ook overneemt van een ander.

Leven met HSP

Wanneer je jezelf herkent als hoger sensitief, kan dit best zwaar en ingewikkeld zijn. Hoe fijn het soms is om goed het gevoel van een ander te (h)erkennen, het kan ook een zware wissel op jou als persoon trekken. Logische mentale problemen als rusteloosheid, angst en overprikkelbaarheid zijn vaak aanwezig, wat bij een opstapeling kan leiden tot een overspanning of burn out. Wanneer je meer last dan lust ervaart van HSP, kun je gelukkig een aantal ondernemen om te leren leven met HSP.

Coaching

Door met een professionele en ervaring coach te gaan praten, kun je leren van een ervaringsdeskundige en voor jezelf een manier vinden om te leren leven met HSP.

Psychotherapie

Een andere vorm om je HSP beheersbaar te maken, is psychotherapie te volgen. Het doel van psychotherapie is gericht op de psychische klachten – de mentale klachten. Ten opzichte van coaching waarbij je praat met een ervaringsdeskundige, is psychotherapie een meer klinische vorm van therapie waarbij je gaat kijken hoe je zelf de klachten kunt verminderen.